1500 TL ve üzerine yurt içi kargo ücretsiz!

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


matishomeline.com ("web sitesi") girmeniz ya da bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

Kullanıcı web sitesinden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder.

Matis Home Line, işbu web sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, web sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. web sitesinin kullanımı ya da web sitesine giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Matis Home Line'nin, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra web sitesinde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları'nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Matis Home Line'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Matis Home Line, Kullanım Şartları'nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesi, Matis Home Line'nin kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Matis Home Line'nin, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Matis Home Line'nin, web sitesinin tasarımı ile web sitesindeki tüm bilgi, fotoğraf, Matis Home Line markası ve diğer markalar, alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web sitesinde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Matis Home Line'nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Kullanıcıların web sitesini kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Matis Home Line ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Matis Home Line söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar web sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

Kullanıcılar web sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

Kullanıcılar web sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

İşbu Kullanım Şartları'nda belirlenen ve Matis Home Line tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Matis Home Line hesabının gerek Matis Home Line'yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Matis Home Line'yi ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Matis Home Line kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Kullanıcılar Matis Home Line'ye ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

Matis Home Line kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.( Sosyal medya kampanyaları dâhildir.)

Matis Home Line dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına web sitesine her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.